top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

APV'en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. 

APV'en er et værktøj, som kan bruges til at sætte arbejdet med arbejdsmiljøet i system, og som  kan bidrage til løbende forbedringer. 

Der er mange fordele ved at have et godt arbejdsmiljø: 

  • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser 
  • Mindre sygefravær 
  • Mindre udskiftning blandt medarbejderne 
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet 

Vi kan tilføre ressourcer til virksomheden og drive projektet med at få udarbejdet APV. Efterfølgende kan vi som sparringspartner til de ansvarlige i virksomheden, sikre at de rigtige handlinger bliver genereret samt at fastholde organisationen i det værdiskabende sikkerhedsarbejde.