top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Intern audit er det stærkeste værktøj, når nye eller ændrede rutiner, procedurer, instruktioner eller holdninger skal implementeres, og når der skal følges op på, om kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøledelsessystemet virker efter hensigten. 

Placerer ledelsen dette værktøj i hænderne på auditorer, der har de rette personlige egenskaber og den nødvendige faglige viden og indsigt, får virksomheden en mulighed for at skabe stadige succeser og forbedringer. 

Med en certificeret LeadAuditor kan vi tilbyde at håndtere virksomhedens interne audits. 

Hvis virksomheden har outsourcet dele af forretningen stilles der krav i mange standarder om at der skal foretages leverandøraudits, desuden er det et vigtigt redskab i forbindelse med kvalificering af nye leverandører og ikke mindst til kvalitetssikring af eksisterende leverandører. 

Med en certificeret LeadAuditor kan vi tilbyde at håndtere virksomhedens leverandøraudits i både ind- og udland.