top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

For enhver virksomhed og organisation gælder det om at være på forkant med udviklingen i samfundet og i den aktuelle branche.

 

Brugerdreven Innovation og Samfundsmæssigt Ansvar er blot nogle af tidens krav.

 

En certificering er først og fremmest et værktøj der kan hjælpe med at skabe rammerne for en mere rationel drift. Mange virksomheder og organisationer ønsker dog at signalere og dokumentere at de lever op til de forskellige krav og standarder, samtidig med at de ønsker at skille sig ud i forhold til konkurrenterne. 

Vi kan tilbyde en uvildig gennemgang af eksisterende systemer eller dokumentation forud for en eventuel certificering og herigennem afdække om grundlaget for den ønskede certificering er tilstrækkeligt. 

Vi kan yde support i forbindelse med opbygning og implementering af systemer forud for en certificering, herunder udarbejdelse af den krævede dokumentation i samarbejde med relevante medarbejdere.