top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Medarbejdertrivsel og engagement, god ledelse, effektivitet, evnen til at lære nyt og forandre sig, sygefravær og kvalitet er områder der har afgørende betydning for den enkelte virksomheds evne til at nå mål, skabe langsigtede resultater af høj kvalitet og sikre fremtidens relationer til kunder og samfund.  

Vi tilbyder virksomhedstilpassede kurser og temadage der opkvalificerer alle medarbejdere eller udvalgte medarbejdergrupper. 

Vi tilbyder at planlægge og efterfølgende facilitere processforløb der understøtter forandringstiltag og øvrige indsatser i virksomheden. 

Vi kommer gerne ud i virksomheden og holder et inspirerende indlæg, evt. i forbindelse med et fyraftensarrangement eller som opstart til en tema-dag. 

Vi anvender den samme, praktisk funderede motivationsmetode til alle forløb, der sikrer en vedvarende effekt af de gennemførte tiltag og uddannelser. 

Udvalgte eksempler på kurser og work-shops kan ses her :

 

Kvalitet    Arbejdsmiljø   Auditor    Brug tiden rigtigt    Arbejdsglæde