top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Kom godt i gang med en blanding af teori og praksis og med helt konkrete værktøjer til jeres arbejdsmiljøarbejde. 

Kurset henvender sig til virksomheder og organisationer der ønsker at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, ved at opkvalificere enkelte medarbejdere eller større medarbejdergrupper. 

Forløbet kan med fordel anvendes i forbindelse med implementering af nye eller ændrede rutiner, certificeringer mm. 

Uddannelsesmaterialet udarbejdes altid med udgangspunkt i den enkelte virksomhed eller organisation, og forløbet introducerer deltagerne til det gode arbejdsmiljøarbejde. 

Et eksempel på indhold kan ses her 

Indhold 

 • Arbejdsmiljøbegreber og betydningen af et godt arbejdsmiljø
 • OHSAS 18001
 • Arbejdsmiljøledelse
 • Problemløsning, risikovurdering og APV
 • Roller, samarbejde og kommunikation
 • Muligheder og begrænsninger i sikkerhedsarbejdet

Udbytte 

 • Overblik over gældende arbejdsmiljøkrav
 • Indsigt i hvad der har betydning for det gode arbejdsmiljø
 • Inspiration
 • Værktøjskasse til det gode arbejdsmiljø
 • Bedre arbejdsmiljø, bedre bundlinie

Varigheden varierer i forhold til den enkelte virksomheds størrelse og forudsætninger, men vi anbefaler et forløb på mindst 2 dage, gerne med et par uger imellem. 

For nærmere uddybning af metoden, er du velkommen til at kontakte os her.