top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Den personlige effektivitet er afgørende for kvaliteten i arbejdet. 

Kurset henvender sig til virksomheder og medarbejdere der ønsker at nå mere på den samme tid, uden at det koster på andre områder. 

Uddannelsesmaterialet udarbejdes altid med udgangspunkt i den enkelte virksomhed. 

Et eksempel på indhold kan ses her 

Indhold  

 • Personlig målsætning
 • Prioritering
 • Forståelse for planlægning
 • Skemalægning
 • Håndtering af afbrydelser
 • Effektive møder
 • Håndtering af mails og opgaver
 • Delegering

Udbytte 

 • Værktøjer og metoder
 • Større sikkerhed
 • Bedre disponering af arbejdstiden
 • Frigjort tid til andre ting
 • Bedre effektivitet, bedre bundlinie

Varighed 3 dage hvor størsteparten foregår ved den enkeltes arbejdsplads 

Max antal deltagere 12