top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Ledelsessystemer kan være med til at skabe systematisk overblik indadtil i virksomheden og dermed målrette dennes handlekraft udadtil. 

Vores kompetencer indenfor opbygning og implementering af ledelssystemer ligger primært indenfor følgende standarder: 

  • Kvalitetsstyring ISO 9001
  • Miljøledelse ISO 14001
  • Arbejdsmiljøledelse OHSAS 18001

Standarderne er bygget op om de samme grundprincipper for kundefokus, ledelse, involvering af medarbejdere osv. og derfor kan det ofte betale sig at kigge på muligheden for at integrere elementer fra de øvrige standarder når systemet bygges op. Alternativt kan der bygges et fuldt integreret ledelsessystem op, der dækker alle. 

Vi kan hjælpe med at opbygge og implementere ledelsessystemer, integrerede ledelsessystemer eller at slanke nuværende systemer så de til stadighed er dækkende i forhold til gældende standarder, gældende lovgivning og kundekrav.