top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Kvalitet Sundhed Sikkerhed Miljø 

 

Desværre er det ofte virksomhedens størrelse eller økonomiske formåen der afgør om der bliver anvendt ressourcer indenfor disse 4 elementære områder. Alt for ofte bliver det nedprioriteret, men uanset hvad, er arbejdet relevant og hvis opgaverne bliver løst rigtigt, har det en positiv effekt på bundlinien. 

Vi kan tilbyde at varetage kvalitets-, miljø- og eller arbejdsmiljøfunktionen i det omfang der er behov for. Det kan være på time-, dags- eller projektbasis.  

Med udgangspunkt i den enkelte virksomhed, kan vi supplere med relevante kompetencer. Vi kan fungere som sparringspartner eller indpisker i forskellige forbedringsprojekter, som interim leder i en overgangsfase, eller blot som ekstra ressource i det daglige arbejde hvor der kræves en særlig indsats.