top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Vi forhandler og supporterer Sherlock, der er et modulopbygget ledelsessystem, som er udviklet til at opfylde kravene i de forskellige kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøstandarder som ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 15189 og ISO 17025. 

Som en dygtig detektiv leder Sherlock hurtigt og sikkert medarbejderne frem til de retningslinjer, der gælder for virksomheden. Sherlock lægger kvalitetsstyringen i faste rammer med blandt andet prædefinerede oversigter og fortrykte formularer til registrering af fx auditresultater, kundetilfredshedsanalyser, leverandørevaluering, miljø- og arbejdsmiljøhændelser. 

Sherlock modulerne er hele tiden under udvikling i takt med kravene fra markedet.  

Vi kan tilbyde undervisning i brugen af Sherlock, at uddanne superbrugere i virksomheden eller at opbygge systemer forud for en certificering. Opbygningen af selve systemet kan også tilbydes som e-learning.  For mere information kan du kontakte os.