top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Afhængig af opgavens art afregner vi pr. time, pr. dag eller til en fast pris aftalt forud for forløbet. 

QHSE-Support udsteder desuden projektkort hvor vi giver en vis rabat pr. time. Kortet fungerer som et klippekort og samarbejdsformen aftales ved aftalens indgåelse. 

Virksomheden kan efter eget ønske sammensætte forløbet og kortet kan bl.a. anvendes til: 

  • Kursusaktiviteter
  • Chef på deltid
  • Intern og ekstern audit
  • Forbedringsprojekter
  • Vedligeholdelsesopgaver
  • Fortolkning og implementering af krav

Projektkortet udstedes til 50, 75 og 100 timer og gælder i 6 måneder startende fra den dato aftalen er indgået. Kortet betales ved aftalens indgåelse, og virksomheden holdes løbende ajour med timeforbruget.